โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนหนองคาย เดินหน้า ใช้เทคโนโลยีสะอาดจากญี่ปุ่น


เดินหน้าแล้ว! โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ.หนองคาย ต้นแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน ลงนามสัญญาก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีของญี่ปุ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด คาดไม่เกิน 24 เดือน เสร็จ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ.หนองคาย เดินหน้าอย่างชัดเจนและมั่นคงแล้ว โดยผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพฯ นายธีรวัฒน์ โตมโหฬารทวีศรี ประธานกรรมการบริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ.หนองคาย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด และ นายพิพัฒน์ ธัญธเนส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายทาคาชิ อิเบะ ตัวแทน บริษัท ฮิตาชิ โซเซน คอร์ปอเรชั่น (Hitachi Zosen Corporation) ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จังหวัดหนองคาย โดยบริษัทเคพีเอ็นฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ฮิตาชิ โซเซนฯ เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนให้กับบริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องจักร และก่อสร้างโครงการทั้งหมด


นายธีรวัฒน์ โตมโหฬารทวีศรี ประธานกรรมการ บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ.หนองคาย ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ลดการสะสมของขยะชุมชนที่นับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงนำขยะเหล่านั้นมาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ใช้เวลาในการคัดเลือกเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศ จนในที่สุดตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีของ บริษัท ฮิตาชิ โซเซน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีการมุ่งเน้นบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับมาตรฐานสากล


เอกชนไทย-ญี่ป่น ร่วมลงนาม เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ที่จ.หนองคาย

โดยคาดว่า จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขายไฟฟ้าภาย ใน 18-24 เดือน พื้นที่ตั้งอยู่ที่ ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย สามารถเผากำจัดขยะได้วันละ 300-400 ตัน จะสามารถผลิตไฟฟ้าพร้อมจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประมาณ 4.9 MW เป็นระยะเวลา 25 ปี

“ผมมีความตั้งใจจะสร้างโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของภาคอีสาน และเป็นต้นแบบการเรียนรู้ของเยาวชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของทางภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดต่อไป โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจจะทำโครงการให้ดีที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างที่หลายท่านกังวล” นายสมบัติกล่าว


นอกจากนี้ นายสมบัติ เปิดเผยอีกว่า บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ ช.พ.ค. โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ตกลงมีวัตถุประสงค์ร่วมกันว่าจะจัดทำศูนย์การเรียนรู้และเปิดให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ เข้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทนและการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนว่า แท้ที่จริงแล้วมีกระบวนการทำงานอย่างไร


ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริษัทเคพีเอ็นฯ กล่าวว่า บริษัทฯเคพีเอ็นฯได้ร่วมมือกับ บริษัท ฮิตาชิ โซเซน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ.หนองคาย กับบริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด บริษัทเคพีเอ็นฯ เชื่อว่าการทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการสะสมขยะมูลฝอย โดยที่จริงควรจะมีการพัฒนาในอีกหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย บริษัทเคพีเอ็นฯ หวังว่าจะสามารถทำให้โครงการว่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ของบริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด เป็นต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการทำโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต


พิธีลงนามสัญญา เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้าน นายทาคาชิ อิเบะ ผู้จัดการภาคพื้นเอเชีย บริษัท ฮิตาชิ โซเซน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า บริษัทฮิตาชิฯ มีความยินดีที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ.หนองคาย เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้ทำโครงการมาแล้วทั่วโลกกว่า 830 แห่ง แต่ยังไม่มีโอกาสมาทำโครงการในประเทศไทย ดังนั้นโครงการของบริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด ถือเป็นโครงการแรกในประเทศไทย ของบริษัทฮิตาชิฯ ที่รับดำเนินการ

“ทางบริษัทฮิตาชิฯให้คำมั่นว่าจะสร้างโครงการนี้ ให้เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ และคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้ดีที่สุด บริษัทฯ มีความยินดีและขอขอบคุณที่บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด ในการให้ความไว้วางใจในครั้งนี้” นายทาคาชิ อิเบะ กล่าว 

by ThaiWebExpert