บ้านลอยน้ำ... เทคโนโลยีี่ที่น่าจับตามอง

ผู้เขียน: 
MEAs Think Tank

 

มาถึงตอนนี้ คนไทยได้ประจักษ์ถึงความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยน้ำท่วมเป็นอย่างดี การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อตั้งรับและปรับตัวต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น จึงเป็นแนวทางที่น่าจะนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นได้ ดังกรณีในต่างประเทศได้มีความพยายามคิดเทคโนโลยีบ้านลอยน้ำ โดยอาศัยหลักคิดบนสาเหตุการเกิดทั้งจากระดับที่เอ่อล้นในแม่น้ำและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งบ้านที่ออกแบบมี 2 ลักษณะ คือ บ้านลอยน้ำแบบถาวรและบ้านลอยน้ำเฉพาะกาลในกรณีน้ำท่วม ในหน้าแล้งจะสามารถกลับมาตั้งอยู่บนฐานเดิมได้ กรณีเทคโนโลยีบ้านลอยน้ำเฉพาะกาลเป็นที่ได้รับความสนใจเพื่อการวางแผนสำหรับอนาคตในพื้นที่น้ำท่วมถึง และพื้นที่บริเวณชายฝั่งที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากมีการปรับใช้ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งจำเป็นต้องคำนึงถึงการทำกำแพงหรือเขื่อนกันคลื่น (ดังกรณีในยุโรป) ลองมาดูไอเดียบ้านลอยน้ำแบบต่างๆ

floating home
บ้านบนทะเลสาป Huron, Great Lakes ที่มีระดับความแตกต่างของน้ำขึ้นลงอย่างชัดเจน (ที่มา MOS Architects www.mos-office.net Photos by Florian Holzherr.)

floating home
ผ่าใ้ห้เห็นถึงโครงสร้างของบ้าน

floating home
ที่มิซซิสซิบปี้ ในเวลาปกติจะมีบ้านจะตั้งอยู่บนฐานโฟม แต่ในเวลาน้ำขึ้นจะสามารถยกตัวขึ้นตามระดับน้ำได้( www.buoyantfoundation.org)

floating house
อีกหนึ่งแนวคิดบ้านลอยน้ำถาวรในเนเธอร์แลนด์ (www.schwimmhausboot.de)

floating house
ชุมชนบ้านMaasbommel ในเนเธอร์แลนด์ที่สร้างบนพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เป็นประจำ จึงได้มีสร้างบ้านที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการก่อสร้างแบบปกติ

floating home
ส่วนรูปแบบการสร้างผสมผสานแบบครึ่งบนครึ่งน้ำ ในส่วนบนบกยังสร้างให้ลอยตัวกรณีระดับน้ำสูงขึ้น โดยบ้านสามารถลอยได้ถึงระดับ 18 ฟุต

floating home
อีกมุมนึง ให้เห็นโครงสร้างของฐานคอนกรีตแบบเป็นโพรงที่ยึดกับเสาเหล็ก เพื่อประคองในกรณีที่บ้านลอยตัวขึ้นลง

floating homes
บ้านในทะเลสาบ IJ ของกรุง Amsterdam (www.rohmer.nl)

floating homes
ตัวอาคารโดดเด่นถึง 3 ชั้น โดยชั้นล่างจะจมไปครึ่งนึงของความสูงชั้น พิเศษที่ห้องนอนอยู่ในชั้นต่ำสุด (www.rohmer.nl Photo: Roos Aldershoff)

floating home
อีกมุมนึง ที่ให้เห็นการเชื่อมต่อของแต่ละหลัง (www.rohmer.nl)

floating home
บ้านในตำรับเวียดนาม ที่ฮาลองเบย์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวกับธรรมชาติร่วมศตวรรษ (Pic: Mikel Bilbao © 2010 mikelbilbao.photoshelter.com)

floating home
บ้านแพในทะเลสาปพาเวล ในบริติชโคลัมเบีย( powellriverbooks.blogspot.com)

floating home
บ้านสไตล์โมเดิร์นในเนเธอร์แลนด์ ที่มีสองชั้น และห้องน้ำและห้องนอนยังในระดับต่ำกว่าน้ำทะเล.(www.plus31architects.com)

floating home
อีกมุมหนึ่งเวลาใช้งานจริง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inspirationgreen.com/floating-homes.html

 

 

by ThaiWebExpert